LPG vstřikovače jsou na celém systému sekvenčního vstřikování nejvíce namáhané. Málokterý uživatel ví, že je potřeba o ně pečovat a to nejen výměnou filtru plynné fáze. 
LPG vstřikovače se skládají z mnoha pohyblivých dílů, které se vlivem tření opotřebovávají a zanáší se nečistotami i přes to, že jsou připojeny za LPG filtrem. 
 
Po vyčištění a případné výměně opotřebovaných součástí je nutné vstřiky kalibrovat na předepsané hodnoty dle výrobce. Bez této kalibrace není možné do detailu nastavit spalovací mapu LPG.
Opravu a údržbu LPG vstřikovačů by měl provádět vždy proškolený specialista.

© 2023 by Lion Heavy Gear. Proudly created with Wix.com