erc_gaslube.jpg

OCHRANA VENTILŮ A VENTILOVÝCH SEDEL PŘI PROVOZU NA LPG

Ochrana ventilů je v současné době hodně diskutované téma v souvislosti s přestavbou motoru na alternativní pohon LPG, kdy při spalování alternativního paliva dochází k mírnému zvýšení teplot ve spalovacím prostoru a vlivem toho i ke zvýšenému tepelnému namáhání motoru, zejména ventilů a ventilových sedel. 

V současnoti je jasnou jedničkou na trhu v elektronickém dávkování firma VALVE - PROTECTOR. Jedná se o německou firmu, která zaručuje vysoce kvalitní výrobek. V kombinaci s další německou firmou ERC (výrobce aditiv), představuje nejefektivnější ochranu vetilů ve vašem vozu. 

Mechanické podtlakové dávkování

 

Je jednoduché zařízení, které dávkuje kapáním aditivum do sacího potrubí ať už jednobodově nebo vícebodově.

 

                              Výhody

  • nízká cena

 

                             Nevýhody

  • Stále stejné dávkování (stejný počet kapek za minutu) bez ohledu na výkon motoru. Nakapané aditivum do kapiláry je odebíráno podtlakem v sacím potrubí – ten je v nízkých otáčkách při malém zatížení motoru větší a ve vysokých otáčkách a při velkém zatížení motoru nižší,

  • Zařízení dávkuje aditivum i při provozu na benzín,

  • Není vhodné pro motory typu valvetronic, valvematic a pro přeplňované motory s turbem

jlm-valve-saver-samotna-nadobka-na-ochra
VALVE.jpg

Elektronicky ovládané programovatelné dávkovací zařízení

Dávkuje aditivum přesně dle obsahu motoru a dle jeho zatížení. Tím je zajištěna plnohodnotná ochrana například při dlouhodobé jízdě po dálnici kde klasický podtlakový systém paradoxně aditivum nedávkuje, neboť při zatíženém motoru není v sání motoru potřebný podtlak. Naopak při CUT-OFF je dávkování zastaveno. Díky použitým vysoce kvalitním materiálům je zabezpečen dlouhodobý spolehlivý provoz.

                               Výhody

  • Rovnoměrné dávkování aditiva v celém rozsahu výkonu motoru v závislosti na vstřikovacích časech plynu nebo otáčkách motoru (dávkování se naprogramuje dle obsahu motoru a dle použitého aditiva),

  • Dávkuje pouze při provozu na alternativní palivo,

  • Indikace hladiny aditiva v nádobce,

  • Možnost funkce vypnutí alternativního pohonu při spotřebování aditiva,

  • Vhodné pro motory valvetronic, valvematic a přeplňované motory s turbem

  • Monitorování funkce vlastní diagnostikou.

 1. možnost dávkování jak do sání a to jednobodově nebo skvenčně ke každému válci

 2. možnost dávkování do větve nízkého tlaku plynu:

  • jednobodově mezi filtr plynné fáze a vstřikovače

  • sekvenčně za vstřikovače ke každému válci.

Dávkování tímto způsobem zároveň čistí a maže plynové vstřikovače, čímž prodlužuje jejich životnost.

 

                               Nevýhody

  • Vyšší cena oproti mechanickému podtlakovému systému.